Je bent op de start pagina
ga naar de startpaginaga naar de vorige paginaga naar de volgende paginaga naar google
LEEFGROEPEN IN ONZE WIJKAFDELING

Wat zijn leefgroepen?
  • Bij leefgroepen worden de kleuters op een andere wijze gegroepeerd. In tegenstelling tot de jaarklassen, waar kinderen van hetzelfde geboortejaar samen zitten, zijn leefgroepen samengesteld uit kleuters van alle leeftijden. Concreet betekent dit dat zowel 2,5-, 3-, 4- en 5-jarigen in één klasgroep bij elkaar zitten.
  • Op 1 september 2007 is de wijkafdeling van de Leonardusschool met het pedagogisch project ‘Leefgroepen’ gestart.

Welke voordelen ervaren onze leerkrachten met het werken met leefgroepen?

Het brengt meer rust in de klas:
  • Wanneer je met verschillende leeftijden door elkaar werkt en het aantal kleuters per leeftijd beperkter is, krijgt men automatisch minder onderlinge concurrentie en wordt de groep rustiger. Een leefgroep functioneert natuurlijker en soepeler.
Kleuters leren voldoende en vaak meer dan in jaarklassen:
  • Onderzoek wijst uit dat kleuters die in leefgroepen hebben gezeten even goed en vaak betere resultaten behalen in het eerste leerjaar.
  • Alleen de 5-jarigen uit iedere klasgroep zal de overstap maken naar het eerste leerjaar en vraagt om voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Hierdoor kunnen de kleuterleidsters gerichter op problemen inpikken. Elke klas is voorzien van een lees- schrijf- en rekenhoek voor de oudste kleuters. Voor de oudste kleuters betekent dit statusbevestiging en voor de jongere kleuters iets om naar uit te kijken.
  • Vroeger gingen we ervan uit dat de leerkracht diegene is die de kinderen het meest leert. Door de klas te organiseren in leefgroepen, krijg je echter automatisch meer "leraars in de klas, meer uitleggers, meer deskundigen." Jong leert van oud. Maar oud leert ook enorm veel van jong. Een voorbeeld: Als Jan (een vierjarige) in de kast een nieuw gezelschapsspel ontdekt, dan hoeft niet noodzakelijk de juf op te draven om de spelregels uit te leggen. Lies (een vijfjarige) kan dat ook. De winst voor Jan is duidelijk. Maar wat leert Lies? Zij legt de werkwijze, de te volgen stappen uit (taalontwikkeling), zij houdt rekening met de volledigheid, de juistheid, de duidelijkheid van de informatie die ze moet overbrengen (denkontwikkeling). Lies wordt op dat moment zowel door de juf als door Jan als deskundig aanzien (zelfwaardegevoel). Hier schuilt de leerwinst voor de vijfjarigen. Wij willen hier toch benadrukken dat het geen vanzelfsprekendheid mag zijn dat de oudere kleuters altijd voor de jongere kleuters moeten zorgen en ermee moeten samen spelen... We willen als leerkracht de eigenheid van elke leeftijd extra bewaken en respecteren.
Leerkracht kan beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke kleuter:
  • In gewone jaarklassen verschillen kleuters reeds erg van elkaar. Dezelfde kalenderleeftijd betekent niet dezelfde mentale- of verstandelijke leeftijd. Het werken met leefgroepen helpt ons de verschillen niet uit de weg te gaan maar er zeer bewust rekening mee te houden. De leerkracht werkt op het niveau van elk individueel kind. Een vierjarige die kan aansluiten bij activiteiten van de vijfjarigen zal daar alle kansen toe krijgen. Een vijfjarige die iets trager is in zijn ontwikkeling zal tijd en ruimte krijgen door af en toe te mogen aansluiten bij de vierjarigen.
Leefgroepwerking heeft een positief effect op het zelfbeeld:
  • Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten halen het beste in zich boven. Een vijfjarige die het verstandelijk moeilijker heeft, kan uitgenodigd worden om zijn kennis (hoe klein en miniem ook) te delen met de jongste kleuters. Een driejarige die sneller ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes kan inpikken op de activiteiten van de vierjarigen en zal zich meer betrokken voelen omdat er op zijn niveau gewerkt wordt.
Leefgroep en sociale vaardigheden:
  • In een leefgroep worden de kleuters meer aangesproken om anderen te helpen. De kleuters zijn altijd eens de jongste en altijd eens de oudste. Een leefgroep helpt de kleuters om maximaal hun sociale vaardigheden aan te spreken en te versterken.
Veel minder problemen meer met klasverdeling:
  • Na iedere instapdag voor de jongste kleuters worden de nieuwe kleuters netjes verdeeld over de twee leefgroepen zodat de samenstelling van elke leefgroep gelijk blijft.
Leonardusschool 2011 - 2014. Webmasters: Jan Adams en Erik Schoonvliet.